Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Naar de letter

Koning Wastrommel beende door de hoofdgang van het paleis en brulde: “Iedereen naar de raadszaal! Ik heb veel te zeggen!”
De tweede zin komt u misschien wat vreemd en overbodig over, ik bedacht me dat ook, want een koning heeft van nature altijd veel te zeggen in zijn rijk, maar laat ons daar maar niet van wakker liggen.
“Zozo, zijn jullie daar allemaal, stelletje… euh… dinges.”
De hovelingen bekeken mekaar met een mengeling van ongeloof en nieuwsgierigheid. En schrik, ja vooral veel schrik, want zo erg was de koning nog nooit te keer gegaan.
“Ik heb eens goed nagedacht over jullie bijdrage aan de ‘gloire’ van dit paleis.”
“De ‘gloire’? Wat bedoelt hij in majesteitsnaam?” fluisterde de koninklijke beheerder van de ivoren schoenlepels tot de bewaarder van nog te stoppen zijden kousen.
“Ik ga bezuinigen!” tierde de de koning verder. “Alle hovelingen met een titel van meer dan dertig letters gaan er uit. Om te beginnen!”
Een bediende telde snel zijn letters en stamelde: “Sire, tellen spaties ook mee en mogen wij ‘ij’ in een woord beschouwen als één letter?”
“Staat ‘ij’ in het alfabet onnozelaar en is een spatie tegenwoordig ook al een letter? Alleen al om die reden vlieg je er uit, overbeletterde! Nog ‘intelligente’ vragen?”
Iedereen keek naar de punten van zijn schoenen en maakte de soms fatale som van zijn letters.
“Het ontslag gaat in per nu. En onthoud: Een woord is een woord. Ik heb gezegd.”
En met het hoofd opgeheven verliet de koning de raadszaal.
Toen de groep verdwenen was wiens functie de dertig letters oversteeg om hun koffers te gaan pakken bleef nog slechts een handvol bedienden over.
“Ja zeg!” zei de sommelier “Wat was dat allemaal? En wat zal het volgende zijn?”
“Ach…” antwoordde de kok, “Jij hoeft niets te vrezen voor de toekomst en ik al evenmin. Of ik nu hulpkok ben of chefkok of topkok, wij twee zullen al zeker altijd blijven.”
“Hoezo?”
“Onder de tien letters zal hij nooit iemand de deur uitzetten want dan passeert hij de voor hem cruciale negende letter.”
“Dat begrijp ik niet.”
“Tel maar eens de letters in ‘maitresse’ dan weet je het.”

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.