Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Zoeken

De twee ridders stonden peinzend gebogen over de kaartentafel, ieder aan een kant.
Ridder Mispel wreef door zijn grijze baard en kneep nadenkend een oog dicht.
“Denk je dat we eerst eens moeten gaan kijken bij Hoogendroog?” zei hij.
“Ik weet het niet.” was de reactie van Spruyt, de andere ridder.
“En als we eens beginnen bij het slot Futur, daar zit Potentieel.”
“Hmmmja… We kunnen natuurlijk ook eerst langsgaan bij Idealiter.”
“Ja, dat is zo, maar zijn we niet beter af bij Gemakshalve?”
“Pff… Dat is zo simpel, weet je. Daar komen we niet mee verder. Dan kunnen we evengoed een bezoek gaan brengen aan Snelbouw.”
“Neenee, daar dacht ik helemaal niet aan.”
“Dat dacht ik al.”
“En als we nu eens als eerste stop Gevoel namen?”
“Akkoord, maar dan doen we wel Gevoel voor Detail.”
“En wat is er mis met Gevoel voor Schoonheid?”
“Is goed. Dan eindigen we in Schoonheid.”
“Voila! Onze vakantie is vastgelegd.”
“Oei! We zijn Tussenstop vergeten!”
“Daar passeren we elk jaar. En dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.