Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Rondleiding

“Welkom, damefs en heren, in het fsprookjesbofs!”
“Oh nee, ze slist. En daar hebben we dan zoveel geld voor betaald.” fluisterde de toerist in het oor van zijn vrouw.
Die keek, het hoofd schuin links gebogen, met een plastic glimlach op haar gezicht naar de rondleidster.
“IS er ook een Speciale Souvenirhoek in de muSeumShop?” vroeg ze pseudo-minzaam en tegelijk giftig aan de gids.
“Ja mevrouw. Die hebben we heel knap ingericht.” antwoordde de gids heel alert.
“Daar kwam geen S in voor!” fluisterde haar man haar toe.
“En hoe Speciaal iS het in die ‘ESpace’? Het gaat daar toch over perSoonlijke wenSen en SouvenirS over Sprookjesfiguren?”
Dat was de vrouw alweer.
“U kan daar terecht voor een heel mooi cadeau en een item waardoor u een prachtige herinnering overhoudt aan de rondleiding.”
“Ze gebruikt geen S meer!” fluisterde de man.
De vrouw ging nu echt steigeren.
“Juffrouw, er zit toch een Systematiek in die winkel? Wat wordt er meeSt verkocht bijvoorbeeld? Zijn er wiSSelende StandS? IS er een verkoopStechniek?”
De gids keek de vrouw heel rustig aan.
“Op dit ogenblik moet ik bekennen dat de winkel niet echt toegankelijk kan genoemd worden… Ach, droevig allemaal…”
En ze keerde de toeristen de rug toe, heel beslist.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.