Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Jeanne

De zoon van de voormalige kasteelheer zat in de victoriaanse bureaukamer te peinzen. Hij tikte de vulpen tegen zijn onderlip en keek intussen aandachtig naar het plafond alsof daar de antwoorden op zijn vragen te lezen stonden. Nu zijn vader overleden was en hij het beheer van het domein moest overnemen, had hij het plan opgevat om eens flink de bezem te halen door het personeel. Maar dat bleek moeilijker dan hij dacht. De tuinman moest blijven want anders werd het binnen de kortste keren een wildernis out there. De jachtopziener moest hij ook houden om het wild onder controle te hebben. De stalmeester kon ook niet weg. En zo passeerde het ene personeelslid na de andere de revue. Moeilijke opdracht! Maar toen kwam hij uit bij Jeanne. Jeanne? De zoon zocht in de papieren, maar het enige wat hij vond, waren loonbriefjes. En die waren niet min. Hallo zeg, als er kon bespaard worden dan was het wel hier. Ik heb dat mens in al die jaren zelfs nooit gezien, laat staan geweten waar ze mee bezig was. En Jeanne werd ontboden en op staande voet ontslagen. Reden: bezuinigingen. Jeanne reageerde emotieloos, pakte haar koffer en trok linea recta naar het arbeidsbureau.
“Ha, dag Jeanne, je gaat me toch niet vertellen dat ze je niet meer willen op het kasteel zeker?”
“Jawel, mijnheer, de zoon heeft me ontslagen.”
“Omwille van het loon?”
“Ja, mijnheer.”
“Dat dacht ik al. De ouwe baas heeft jou wel rijkelijk vergoed.”
“Dat is zo, mijnheer.”
“Maar aan de andere kant, waar vind je iemand die tegelijk het huishouden kan regelen, alle recepten uit het hoofd kent, alle gasten nog weet die er in al die jaren zijn gepasseerd én hun eetgewoonten kent, een doktersdiploma heeft, boekhouding kan als geen ander, steeds wint in het casino, jaja Jeanne, dat heeft je baas me wel eens verklapt en tegelijk nog 9 talen vloeiend spreekt en schrijft. Ga even zitten Jeanne, ik heb hier maar liefst 34 plaatsen waar je zo kan beginnen. Een wonder als jij vindt altijd werk. Zoek er maar een leuke werkgever uit.”
Jeanne ging er eens goed voor zitten.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.