Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Een titel en de gevolgen voor een sprookje

Ik had u zo graag, echt zo graag, de wonderlijke avonturen verteld van zijne prinselijke hoogheid Ferdinand de Hoge, heer van het land van Dommelbieën, beheerder van de schat van wijlen zijne majesteit Ghislain de Mestize Bovenindië, meester in de kunsten van het solo-kantklossen, graaf van het landschap der Wonderlanden, erfgenaam van de heren van Stabatsië, hertog van de landerijen van Willoughby, Sermonië, Fitscommon, Merckwell, Histromia, Quandaloupe, Verdavercondé, Willscotton, Minneploaya, Dermonde, eigenaar van zeventien octrooien op het maken van vetkaarsen in het algemeen en puntkaarsen in het bijzonder, domeinverantwoordelijke voor de benedenzeese Achterwateren, rentmeester van de binnenstad van Werdokan en bij ministeriële toelating van de ganse omstreken, stichtend lid van de vereniging voor beoefenaars van de hoepelkunst-op-rollen, mecenas voor de aankomende talenten van de kunstenaars Wieringa, Zpysmkowski, Mergel, Vandeleederdale en Munck, kroonhouder van de erven De Bommerleer, en tenslotte ook sparend lid van de club ‘Spaargraag’.
Maar het gaat niet.
Ik kan dat niet, want ik moet dan telkens alle titels mee vermelden.
Nee, ik kan die niet weglaten, want zijne prinselijke hoogheid Ferdinand de Hoge, heer van het land van Dommelbieën, beheerder van de schat van wijlen zijne majesteit Ghislain de Mestize Bovenindië, meester in de kunsten van het solo-kantklossen, graaf van het landschap der Wonderlanden, erfgenaam van de heren van Stabatsië, hertog van de landerijen van Willoughby, Sermonië, Fitscommon, Merckwell, Histromia, Quandaloupe, Verdavercondé, Willscotton, Minneploaya, Dermonde, eigenaar van zeventien octrooien op het maken van vetkaarsen in het algemeen en puntkaarsen in het bijzonder, domeinverantwoordelijke voor de benedenzeese Achterwateren, rentmeester van de binnenstad van Werdokan en bij ministeriële toelating van de ganse omstreken, stichtend lid van de vereniging voor beoefenaars van de hoepelkunst-op-rollen, mecenas voor de aankomende talenten van de kunstenaars Wieringa, Zpysmkowski, Mergel, Vandeleederdale en Munck, kroonhouder van de erven De Bommerleer, en tenslotte ook sparend lid van de club ‘Spaargraag’ staat er op dat hij in het verhaal vermeld wordt met zijn ganse pedigree.
Excuseer, maar dat gaat me te ver.
Oja, de prins zoekt nog iemand om zijn rijkgevulde leven te verfilmen. Ik wens die mens alvast veel succes.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.