Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

In de tijd...

“Heb jij nog geweten dat de dieren nog spraken?”
“Oh jawel, ik heb daar soms nog heimwee naar hoor.”
“Hoezo?”
“Ja, dan kon je wel eens een goed gesprek voeren met een koolmees bijvoorbeeld.”
“Ja, da’s waar, nu je dat ten berde brengt, ik heb eens een hele tijd staan praten met een reisduif. Dié kon reisverhalen vertellen zeg. En dan dat standpunt!”
“Welk standpunt?”
“Dat vogelperspectief, dat was geweldig.”
“Ja, ik heb eens met een kikker een conversatie gehad…”
“Da’s anders, hé!”
“Totaal anders. Die twee zouden niet met mekaar overweg gekund hebben.”
“Dat denk ik ook niet, nee. Wij waren toen de katalysator, dat was zo. Weet je dat ik eens een kat en een muis in een constructieve dialoog heb verenigd?”
“Nee, dat heb je nooit verteld.”
“Ja, maar echt hé, en die twee zijn toen poot in poot vertrokken, mooi om zien hoor!”
“Dat zal wel. Nee, dan is het nu wel anders.”
“Je mist dat wel, vind ik.”
“Ja, ik mis dat ook wel.”
“Maar ja, wat kan je er aan doen?”
“Niets, niets, want tenslotte zijn we maar gewoon bomen, we kunnen daarvoor zelfs niet gaan betogen.”
“Nee, dat zou ons geen stap vooruit helpen.”

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.