Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Baby Jenkins

In het onooglijke dorpje Bethastown, hartje Noord-Amerika werd een paar maanden geleden een wolk van een baby geboren bij de familie Jenkins. Omdat er al zo weinig gebeurt in het kleine dorp had de plaatselijke krant er meteen een hoofdartikel aan gewijd: “Blijde gebeurtenis bij de familie Jenkins! Een nieuwe spruit vervoegt de 7 andere leden van het gezin.” Want, inderdaad, er waren al vijf kinderen en dit was het zesde. Drie weken na de geboorte kwam de oude tante Cornelia uit Clawnton Creek op bezoek net terwijl de kleine werd gewassen. “Maar kijk toch eens!” riep ze toen ze het babytje wat naderbij bekeek, “Dat kind heeft een moedervlek in zijn oksel in de vorm van een hoefijzer! En dat brengt geluk! Kom hier, mijn bolletje dat ik jou eens aanraak op die zegenende plek.” De ganse familie stond er verbijsterd bij. Dit was heel bijzonder. Als een lopend vuurtje ging het nieuws het dorp rond. Iedereen wou het ukje aanraken in de hoop dat het geluk zich zo op hen zou verspreiden. Sommigen raakten het okseltje aan met een lottoformulier in de hoop dat ze daarmee hun geluk konden bezweren. En de Bethastown Gazette zag er ook brood in en kopte: “Wonderkind in Bethastown. Moedervlek zorgt voor mirakels.” Niet lang daarna werd het artikel overgenomen en uitgesmeerd door de New York Slimes en The Washington Lost: “Baby Jenkins is the new hope for the nation!”. Zelfs in Engeland stond er vooraan op the Daily Stirrer te lezen: “Baby Jenkins is hotter than Harry Potter.” De ganse wereld nam het nieuws over en een karavaan van bedevaartgangers vertrok naar Bethastown. Er werd zelfs een speciale landingsstrip aangelegd voor de vliegtuigen vol gelovigen. De familie Jenkins werd overspoeld met bezoekers en kreeg geldgiften die ze tweemaal daags naar de bank brachten, soms met een kruiwagen. Toen het hen uiteindelijk teveel werd, namen ze hun geld op bij de bank en verdwenen spoorloos naar een onbekende bestemming, waar de kleine Jenkins opgroeide tot een gewone flinke jongen, wiens financiële bedje wel al gespreid was. Het verhaal doofde even plots uit als het opgestart was, want niemand van de talloze bezoekers had echt een mirakel kunnen ondervinden. Maar het is een feit, media en sprookjes, dat gaat goed samen.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.