Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

De wolkenverslinder

Wij hebben hem eindelijk naar ons land kunnen krijgen.
De man die wolken verslindt. Vanmiddag hebben we voor hem een groots welkomstfeest georganiseerd. Iedereen van betekenis in ons land was aanwezig en kwam met diepe bewondering zijn of haar dankbaarheid betuigen dat de man die wolken verslindt zich verwaardigd had om ons te komen opzoeken.
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af waarom ons land een wolkenverslinder nodig heeft. Ik zou dat een goede vraag vinden want een land heeft meestal behoefte aan heel wat andere experten.
Maar ons land, en daarmee zijn we toch echt een uitzondering, wordt bijzonder geteisterd door wolken. Jawel, geteisterd, want er gaat geen dag voorbij of er hangt een groot wolkendek boven ons grondgebied.
Eigenlijk elke dag. En onze medebewoners snakken naar zon.
Heel wat inwoners zijn al voor goed vertrokken omdat ze liever in een land gaan wonen waar zon bijna gegarandeerd is. Daarom komt het ook dat ons land steeds minder inwoners telt. Dat heeft voor de overblijvenden ook een voordeel want steeds meer land komt ter beschikking van steeds minder mensen. Maar dat voordeel van de aangroei van grootgrondbezitters valt in het niet bij de weersomstandigheden.
Maar goed, terug naar het feest voor onze prominente gast, die zich intussen aan het verdiepen was in de zevende gang (zijn eetlust was fenomenaal, dat mag gezegd).
“Wanneer gaat u beginnen met het verslinden van de wolken, mijnheer?” dorst één van onze hoogwaardigheidsbekleders te vragen. De wolkenverslinder keek op van zijn voortreffelijke saumon au caviar en veegde zijn mond af met het linnen servet.
“Ik denk,” zei de man terwijl hij met zijn tong een hardnekkige kaviaarparel van tussen zijn tanden verwijderde, “dat we hier een tijd mee gaan bezig zijn. Dit land heeft een structureel probleem”. Nu ja, dat wisten wij ook wel, dat was niks nieuws. “Ik ga hier een lange tijd mee bezig zijn. Beschouw het als een staatshervorming.”
De belangrijke mensen in ons land die mee aan tafel zaten bekeken mekaar met donkere blik. Dit zou wel eens lang kunnen duren.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.