Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Oldegrund

Oldegrund is een merkwaardige jongen.
Al van toen hij nog klein was, had hij iets met dieren.
Altijd was hij omringd door vogels, reptielen maar ook door andere dierlijke wezens.
En nu hij groot is, en wijs, want Oldegrund was gemaakt om wijs te worden, zijn de dieren nooit ver.
Meer nog, zij zijn in zijn onmiddellijke nabijheid.
Mezen maken nesten in zijn lange haar en in de zakken van zijn versleten vest heeft een relmuizenfamilie een onderkomen gevonden.
Zijn schoenen worden met liefde bijeengehouden door schorpioenenveters en onder zijn oksels zit aan weerskanten een colibri.
Wat zegt u, dat is toch niet normaal?
Voor Oldegrund wel.
U mag het hem altijd zelf vragen.
Maar de pieren uit zijn neus halen, dat zou ik niet doen als ik u was.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.