Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Mening

De man zat opgewonden op het puntje van zijn stoel, licht voorovergebogen.
“Ik vind dat sprookjes te weinig aandacht krijgen internationaal.”
Hij leunde achterover. Voila, dat had hij eens goed gezegd!
“Ik deel uw mening.” zei de wijsaard van in de zetel.
“In hoeveel stukken?”
“Dat zal er vanaf hangen met wie jij die mening allemaal wil delen.”
“Met zoveel mogelijk anderen. Hoe ver kan die deling gaan, denkt u?”
“Als ik uw mening eens onder het licht hou…” De wijsaard stond op uit zijn stoel en slofte tot aan een leeslamp.
“En? Kan u iets zeggen?” vroeg de man ongeduldig.
“Ik weet niet. Er mankeert nog iets…”
“Maar wat dan? Het is toch een geponeerde mening!”
“Ja, maar als ik u was zou ik ze nog iets laten rijpen en dan delen.”
“Gaat dat lang duren, want ik graag dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk…”
De wijsaard wapperde even met een hand waardoor de man zijn zin afbrak.
“Als u het goed vindt, dan laat u uw mening hier voor wat ze is, ik zorg dat ze voldoende uitgekristalliseerd wordt en dan begin ik de verdeling.”
“En de distributie? Zorgt u daar ook voor?”
“Nee, dat hoort niet tot mijn taak. Uitdragen moet u zelf.”
“Maar u laat me weten…”
“Wie er kan geïnteresseerd zijn.”
De man was tevreden en wou opstappen, maar hij vroeg toch nog: “Kan u er geen opinie van maken?”
De wijsaard glimlachte en schudde zijn hoofd met fijn toegeknepen oogjes.
“Zou ik niet doen. Wil je mijn mening horen?”
“Het is in orde. Ik hoef ze niet, want dan moet ik die delen en daar ken ik niets van.”

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.