Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Moord in de tuinwijk

In de tuinwijk Vredevoll woonde niet ver van mekaar de familie Perfect en de familie Slordig. De andere families in de wijk waren allen Doorsnee en familie van mekaar.
Op een dag werd een man dood aangetroffen op straat. De politie bestempelde dit overlijden onmiddellijk als ‘verdacht’.
Een paar dagen later werd de stempel verwijderd van ‘s mans lichaam en werd er de stempel ‘moord’ op geplaatst.
Dit gegeven bracht de wijk in beroering.
De rust die de wijk tot dan had gekend, was grondig verstoord.
Aan alle hoeken van de straten stonden mensen te fezelen en meningen en mogelijke denkpistes te verkondigen.
En de politie zat intussen niet stil.
Zij begon de bevolking van de wijk onder de loep te nemen.
Na veel dagen was de conclusie duaal: of deze moord was ‘Perfect’ of ze was ‘Slordig’.
Dat verkleinde het aantal verdachten aanzienlijk.
Twee gezinnen werden nu door de rest van de tuinwijk scheef bekeken.
En de politie zat intussen niet stil.
Een buitenlander met de naam ‘Motiv’ werd opgepakt omdat hij mogelijks de dader kon zijn, maar kort daarna weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.
Uiteindelijk is er nooit iemand gearresteerd in deze zaak, maar zowel de familie Perfect als de familie Slordig hebben kort daarna hun namen laten veranderen.
Perfect gaat nu door het leven als Onschuldig en Slordig is nu Onnozel.
Zij zijn verwant, maar dat had u misschien al zelf geconcludeerd.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.