Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

De conferentie

Op de honderdzestigste verdieping van de Burj Dubai stond een man in een antracietzwart pak door het raam naar buiten te kijken. Zijn gedachten gingen niet uit naar wat er in zijn gezichtsveld viel, maar eerder naar de drie mannen die een eind achter hem in het midden van de conferentiezaal rond een kleine vergadertafel zaten. De meeting moest nog beginnen, de agenda was al lang op voorhand aan iedereen doorgemaild en gelezen op de respectievelijke smartphones, dat had hij grondig gecontroleerd. Wat hij niet onder controle had, waren de reacties die er straks gingen komen. En die konden alle kanten op, gevaarlijke kanten zelfs. Abrupt draaide hij zich om en ging bij de anderen aan de smaakvolle mahoniehouten tafel zitten.
“Heren,” zei hij met een zachte stem, “Welkom op deze conferentie. Even voorstellen, zelf vertegenwoordig ik de Wereld, links van mij zit de Onderwereld, rechts van mij de Buitenwereld en rechtover mij zit de vertegenwoordiging van de Wereldvreemden. De voorzitter van de Wereldverbeteraars heeft zich laten verontschuldigen, want hij had een afspraak voor een ander sprookje, en kon hier niet tijdig zijn. Van wie er ook niemand aanwezig is, van een Wereld van Verschil, maar zoals u allen weet…” Hier stokte zijn stem even, maar toen ging hij verder, “Maar ik denk dat we met zijn allen voldoende gewicht in de schaal kunnen leggen om deze meeting tot een bevredigend einde te leiden.” De laatste zin vond hij zelf nogal pompeus geformuleerd, maar in inleidingen was hij nooit sterk geweest. Soit, de vergadering begon. Agendapunt na agendapunt werd bekeken, besproken, tegen het licht gehouden, becommentarieerd en besloten tot ze aan het laatste punt kwamen, het meest heikele: “Kunnen al deze werelden blijven samenleven als we nu al met teveel zijn op de Aarde?” Het werd een bitsig debat, met veel getouwtrek en soms krachtige uithalen en hier en daar zelfs een stevige vloek. Maar toen de avond al vergevorderd was, ondertekende iedereen de eindresolutie, die als laatste paragraaf bevatte: “En samen met de voorgaande unanieme besluiten, werd ook over het volgende een akkoord bereikt: Voor een Wereld van Verschil is er geen plaats, Wereldverbeteraars worden gedoogd, voor zover ze zich niet moeien met de andere Werelden, de Onderwereld sluit zich af van de Buitenwereld, de Wereldvreemden nemen de vrijgekomen plaatsen in, want de Wereld gaat naar de Maan.”

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.