Het sprookje van de dag

Mag het efemeer zijn?

Harnasleed

Ridder Janssens de Peeters liep stampend binnen bij de harnassier. Op diens bord buiten stond in koeien van letters: ‘Qualitheit is onz eenig bezorg. Surf voor meer info naar: www.hetbetereharnas.com’ Ja, het uitroepteken was toen nog niet uitgevonden. “Waar is die knoeier?” brieste de ridder. Vanuit een donkere werkplaats kwam de baas aangewandeld, terwijl hij zijn handen afveegde aan een smoezelige vod. “Ha, ridder Janssens de Peeters, bijgenaamd ridder Caruur, waarmee kan ik u van dienst zijn?” “Van dienst zijn?” schuimbekte de ridder, “Van dienst zijn? Je hebt een kl***job afgeleverd met dit harnas.” “Hoe bedoelt u?” vroeg de handwerkman beleefd. “Dat zal ik u direct tonen, plaatslager van het derde knoopsgat!” In zijn woede vond de ridder ongeweten het uitroepteken uit! “Er zit roest over heel mijn harnas en dat krijg ik met niks weg!” “Wacht even” zei de harnassier bedaard, “Alle staal wat ik gebruik komt linea recta van Cockerill Sambre, en ik heb tot hiertoe nog geen klachten gehad, daar kan u mijn orderboek op naslaan.” Nog steeds vol kolère fulmineerde de edelman: “Dan zijn uw klanten veel te laks om een klacht neer te leggen.”. “Hoho” zei de harnassier die Westvlaamse roots had, “Zelfs bij gedode ridders laat ik de erfgenamen toe tot het atelier om een klacht te formuleren. Maar ik denk dat u de manual niet hebt gelezen die bij het harnas hoorde.” Nu was de ridder in alle staten. “Je denkt toch niet dat ik die verdomde bundel perkament ga lezen voor ik ten strijde trek. Ben je nu helemaal gek geworden?” “ Nee, dat denk ik niet heer, maar als u die bladeren had doorbladerd, had u gelezen dat u voor elke strijd het harnas moest inolieën met fietskettingolie. Dat garandeert een lang leven voor uw harnas”. Het werd stil in het atelier en de ridder boog deemoedig het hoofd. “Hebt u soms een quickstart-perkamanent voor een leek?” “Dat heb ik heer, want ik wil graag tevreden cliënten.” en handig viste de atelierbaas een vel uit tussen de aanwezige roestige rommel. “Moge de heer u bijstaan in uw queeste.” prevelde hij nog onderdanig. Ridder Janssens de Peeters besteeg krakend zijn ros en reed enigszins besmuikt het dorp uit.

Vorig sprookje
Particulier gebruik van de teksten van "Het sprookje van de dag" mag mits bronvermelding. Commercieel gebruik is niet toegelaten.